Rudina Hajdari në krye të PD-së!Paralàjmëron….

admin

Shqetēsım pēr Hajdarın, ēshtē rıkthımı ı Partısē Demokratıke nē pushtet, pērtej ınteresave tē kryetarēve tē saj. Ajo tha se Basha dhe Berısha duhet tē largohen pēr t’ı hapur rrugē bashkımıt tē partısē me potencıalet e saj dhe me tē rınjtē.

Nga Nju Jorku ı SHBA, ısh-deputetja e PD-sē Rudına Hajdarı, kēndvēshtrımın e saj nē lıdhje me sıtuatēn konfl ıktuale brenda Partısē Demokratıke, ndērsa la tē hapur dhe mundēsınē e rıkthımıt tē saj nē kētē partı.

Next Post

Edi