Njihuni me ndryshimin e fundit të qeverisë, ja kush u largua

admin

Në mbledhjen e sotme të qeverisë është vendosur largimi nga detyra i zëvendësministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Hantin Bonati.

LIRIM NGA DETYRA

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

Vendosi Z. Hantin Bonati, zëvendësministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, lirohet nga kjo detyrë.

Komento

Next Post

Edi