Ja se si te daIIoni nëse djathi qe blini është apo jo me niseshte

admin

Për të provuar nëse djathi që do të blini është apo jo natyral, përdorni të hidhni mbi të dy tre pika jod.Nëse sipërfaqja e djathit në të cilën janë

hedhur pikat e jodit errësohet shumë, atëherë do të thotë se djathi është përgatitur me sasi të larta niseshteje.Kjo mënyrë do t’ju ndihmojë për të blerë djathë cilësor dhe të shëndetshëm.

Next Post

Edi